epidemic home
expositions
Create Spaces
body media 2
A4 Art Museum. Photo: Manzu Studio


LUXELAKES•A4 Art Museum, Chengdu
15 April - 16 July 2017

With:

Aaajiao, Chen Xiao, Edwin Van Der Heide, Feng Chen, He Xiangyu, Ju Anqi,
Jean Michel Bruyère / LFKs, Jeffrey Shaw, Tim Li Man-Wai, Marnix De Nijs,
Marianne Heske, Wei Haoyan & Zhu Ye, Yan Lei

Artistic Directors: Sunny Sun, Li Zhenhua
Curators: Richard Castelli, Li Jie, Cai Liyuan